Am avut o plăcere să lucrăm împreuna, sunt multe lucruri care le-am învățat, ne sunt de folos, e clar că de buna funcționare depinde și de implicarea personalului nostru, directive în care noi lucrăm. Împreuna în proiectul pe care l-am avut, am implementat lucruri bune și utile companiei, legate de proceduri și buna funcționare a proceselor, persoanele implicate și responsabile au înțeles mai bine ce este un process și cum ar trebui să funcționeze mai bine, cum ar trebui să analizeze un proces de lucru, au înteles că la orice problema apărută trebuie de analizat întreg sistemul și dupa de luat decizii de îmbunătățire. Suntem multumiți de ceea ce am făcut , dar și de faptul că de fiecare datî cînd am avut careva întrebări, situații nu ai ezitat să ne ajuti.

- Forward International Director commercial “Forward International”, dn Nicolae Surucianu

O etapă importantă în evoluția și maturizarea companiei noastre a constituit-o implimentarea în anul 2018 a unui sistem de management al calității ISO- 9001:2015.
Sistemul de management a fost implementat de către ,, Top Consulting,, SRL.
O echipă de profesioniști care ne-au ajutat să ne transformăm visul de a avea un sistem de management bune pus la punct, în realitate. Mulțumim Lilianei și Anei care au ,,rezistat,, cu noi de la începuturi. Suntem recunoscători, mândri de ele și de valorile pe care le-am creat împreună. Liliana ne-a încântat nu doar cu entuziasmul și sârguința dar și cu compasiunea pe care ne-o arăta în situații dificile.Succes și noi realizări!

- SUPRATEN Director tehnic “SUPRATEN”, dn Grigore Cojocari

Хотелось бы отметить высокий профессионализм консультативной компании Top Consulting, а особенно в лице ее администратора/аудитора Лилианы Бузы. Наша компания за короткий срок получила высококачественный аудит с дальнейшей проработкой плана действий для лучшей и эффективной модернизации компании. Что в конечном результате дало нам возможность пройти сертификацию (ISO/OHSAS). Умение определять слабые и проблемные зоны в работе компании/ всех отделов, умение указать и подсказать на основополагающие моменты помогло нашим сотрудникам поставить правильные цели и достигнуть желаемых результатов. Были детально прописаны бизнес-процессы, внедрены стандарты и документы (был внедрен документооборот), которые оптимизировали работу всех отделов и повысили качество планирования, проработки, проверки и производства на всех этапах от разработки до реализации и постгарантийном обслуживании нашей продукции.

- ECOCITY SRL

Doamna Buza Liliana a fost consultantul expert companiei noastre pentru implementarea Sistemului de Management al Calităţii conform standardului ISO 9001:2008, în perioada decembrie 2009 – iulie 2010, cu colaborare ulterioară periodică.
În toată această perioadă dedicația și comportamentul său pentru obiectivele companiei au fost deosebite, doamna Liliana Buza implicându-se activ în respectarea termenelor și realizarea sarcinilor profesionale.
Doamna Liliana Buza s-a evidențiat ca un consultant cu un nivel foarte ridicat de expertiză nu doar în domeniul Sistemului de Management al Calităţii ci şi în implementarea tehnicilor motivaţionale, de sporire a nivelului de productivitate şi rentabilitate a companiei. În cadrul proiectelor a dat dovadă de aptitudini bune de comunicare în cadrul relațiilor cu angajaţii companiei dezvoltînd un adevărat spirit de echipă.
Cu o dorință continuă pentru învățare și găsirea de noi provocări, a adus companiei multă valoare în tot ceea ce a făcut.
Pe baza celor de mai sus dorim să o recomandăm cu încredere pe doamna Liliana Buza şi echipa Top Consulting pentru oricare din demersurile profesionale viitoare.

- Euromol Management & Consulting SRL Director General Executiv - Lilia Sinciuc-Engelen

Ţinem să ne exprimăm înalta apreciere a colaborării companiei noastre cu compania Top Consulting, cu ajutorul careia am reuşit să ne aliniem întreprinderilor certificate conform standardului ISO 22000:2005.
Colaborarea noastră a fost una de lunga durată. În anul 2006, împreună cu Dna Buza Liliana am iniţiat proiectul de implementare a standardului ISO 9001:2000 şi a cerinţelor HACCP, care s-a încheiat cu obţinerea certificatului cu acreditare internaţională. În noiembrie 2009 cu ajutorul Top Consulting am implementat standardul ISO 22000:2005, care este un referenţial ce îmbină cerinţele standardului ISO 9001 şi HACCP. În acest context am beneficiat de asistenţă tehnică profesionistă din partea Dnei Buza Liliana, care ne-a ghidat timp de 4 ani pentru a ne atinge obiectivele propuse.
Decizia de colaborare cu dna Liliana Buza, administrator al Top Consulting, a fost luată în baza experienţei sale vaste în domeniul Siguranţei Alimentului, precum şi a cunoştinţelor profunde în domeniul fabricării vinurilor. Echipa ICS „CHATEAU VARTELY” SRL apreciaza înalt rezultatele obţinute în urma implementării, aceasta permiţîndu-ne să ne afirmăm cu succes atît pe piaţa locală cît şi pe pieţele externe.
Periodic, compania noastră beneficiază de audit intern, desfăşurat cu multă rigoare şi calitativ de către dna Buza Liliana. În urma auditului formulează un şir de metode şi cerinţe de îmbunătaţire a sistemului de management implementat. Ca rezultat, compania noastră se află într-un proces continuu de îmbunătăţire a calităţii produselor şi serviciilor oferite.
În concluzie, recomandăm cu certitudine compania Top Consulting, ca fiind un partener profesionist şi de încredere, pentru orice companie cu care va relaţiona. Apreciăm înalt serviciile sale de calitate care sunt net superioare competitorilor săi.

- Chateau Vartely SRL Director General - Andrei Hangan