“Farm Meat Processing” SRL este o companie de producere a preparatelor şi produselor din carne, lider pe piaţa din Republica Moldova, care acordă o atenţie sporită calităţii produselor fabricate, pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor.

Cunoaştem compania “Top Consulting” încă din an.2013, cînd cu ajutorul Dnei Liliana Buza, la întreprinderea noastră a fost implementat  Sistemul de Management al Siguranţei Alimentelor conform  standardului ISO 22000:2005 şi am obţinut certificarea mult dorită.

Pe întreaga durată de colaborare, începînd cu anul 2013 şi pînă în prezent, Dna Liliana Buza, în calitate de auditor intern, a dat dovadă de calificare şi experienţă în domeniu, obiectivitate şi corectitudine, imparţialitate, etică profesională şi confidenţialitate.

Comunicarea şi deschiderea Dnei Liliana Buza a avut de fiecare dată un rezultat eficient în dezvoltarea companiei noastre. Atît în timpul desfăşurării auditelor, cît şi ulterior, au fost înaintate spre implementare propuneri de îmbunătăţire a activităţii companiei, aducînd astfel un aport la evoluţia continuă a întreprinderii noastre. Pînă acum nu a existat nici o întrebare fără răspuns şi nici o problemă fără rezolvare!

Concluzionînd cele menţionate mai sus, ne exprimăm înalta apreciere faţă de Dna Liliana Buza şi recomandăm cu încredere compania “Top Consulting”.

- Farm Meat Processing Administrator “Farm Meat Processing” SRL, Dl Radion Melnic

Am avut o plăcere să lucrăm împreuna, sunt multe lucruri care le-am învățat, ne sunt de folos, e clar că de bună funcționare depinde și de implicarea personalului nostru, directive în care noi lucrăm. Împreuna în proiectul pe care l-am avut, am implementat lucruri bune și utile companiei, legate de proceduri și buna functionare a proceselor, persoanele implicate și responsabile au înțeles mai bine ce este un process și cum ar trebui să funcționeze mai bine, cum ar trebui să analizeze un proces de lucru, au înțeles că la orice problema apărută trebuie de analizat întreg sistemul și după de luat decizii de îmbunătățire. Suntem multumiți de ceea ce am făcut , dar și de faptul că de fiecare data cînd am avut careva întrebări, situații nu ai ezitat să ne ajuți.

- Forward International Director commercial “Forward International”, dn Nicolae Surucianu

O etapă importantă în evoluția și maturizarea companiei noastre a constituit-o implimentarea în anul 2018 a unui sistem de management al calității ISO- 9001:2015.
Sistemul de management a fost implementat de către ,, Top Consulting,, SRL.
O echipă de profesioniști care ne-au ajutat să ne transformăm visul de a avea un sistem de management bune pus la punct, în realitate. Mulțumim Lilianei și Anei care au ,,rezistat,, cu noi de la începuturi. Suntem recunoscători, mândri de ele și de valorile pe care le-am creat împreună. Liliana ne-a încântat nu doar cu entuziasmul și sârguința dar și cu compasiunea pe care ne-o arăta în situații dificile.Succes și noi realizări!

- SUPRATEN Director tehnic “SUPRATEN”, dn Grigore Cojocari

Хотелось бы отметить высокий профессионализм консультативной компании Top Consulting, а особенно в лице ее администратора/аудитора Лилианы Бузы. Наша компания за короткий срок получила высококачественный аудит с дальнейшей проработкой плана действий для лучшей и эффективной модернизации компании. Что в конечном результате дало нам возможность пройти сертификацию (ISO/OHSAS). Умение определять слабые и проблемные зоны в работе компании/ всех отделов, умение указать и подсказать на основополагающие моменты помогло нашим сотрудникам поставить правильные цели и достигнуть желаемых результатов. Были детально прописаны бизнес-процессы, внедрены стандарты и документы (был внедрен документооборот), которые оптимизировали работу всех отделов и повысили качество планирования, проработки, проверки и производства на всех этапах от разработки до реализации и постгарантийном обслуживании нашей продукции.

- ECOCITY SRL Директор - Владимир Эфтоди

Ms. Buza Liliana was the expert consultant to our company for the implementation of the Quality Management System according to the ISO 9001: 2008 standard, from December 2009 to July 2010, with subsequent periodical collaboration.
Throughout this period her dedication and behavior to the company’s objectives were outstanding, Ms. Liliana Buza being actively involved in meeting the deadlines and carrying out the professional tasks.
Ms. Liliana Buza has emerged as a consultant with a very high level of expertise not only in the field of Quality Management System, but also in the implementation of motivational techniques, increasing the level of productivity and profitability of the company. Within the projects, he has demonstrated good communication skills in the company’s relations with a team spirit.
With a continued desire for learning and finding new challenges, he has brought the company a lot of value in everything he has done.
Based on the above, we would like to strongly recommend Ms. Liliana Buza and the Top Consulting team for any future professional approach.

- Euromol Management & Consulting SRL Chief Executive Officer - Lilia Sinciuc-Engelen