ISO 9001 Sistemul de Management al Calității Imprimare

Sistemul de Management al Calității este un sistem de management orientat catre respectarea de catre serviciul/ produsul furnizat catre client a tuturor cerintelor acestuia.

Practic Sistemul de Management al Calității este un mod de conducere a organizatiei orientat catre client sau mai bine zis orientat spre respectarea, de catre produsul/serviciul furnizat, a tuturor cerintelor clientului.


Structura familiei ISO 9000
Ce este ISO 9001:2008 ?

Este un standard international ce contine criterii pentru documentarea, implementarea si certificare unui Sistem de Management al Calității.

Acest standard este util organizatiilor ce trebuie sa demonstreze capabilitatea lor de a furniza produse sau servicii care sa indeplineasca atat cerintele clientilor cat si cerintele legale si de reglementare aplicabile.


Structura  documentatiei


In  cadrul implementării Sistemului de Management al Calității ISO 9001 se formeaza un sistem documentat care  include trei nivele de documente (Fig.1)

 

Foarte simplu, documentaţia sistemului se reduce la:


spune ceea ce faciin Manualul Calitatii

fa ceea ce spuiin proceduri / procese

dovedeste ca ceea ce faci, faci bine cu auditurile interne si externe (înregistrări)


O decizie importanta si unul din factorii de succes a implementării Sistemului de Management al Calității este determinarea responsabilului de managementul calitatii sau coordonatorului de proiect care trebuie:


 • sa fie din cadrul managementului de vîrf;
 • sa asigure elaborarea si mentinerea in lucru a proceselor sistemului de management al calitatii;
 • sa raporteze catre managementul de virf despre functionarea sistemului si posibilitatea de imbunatatire a lui;
 • sa definească cerinţele consumatorului pe înţelegerea tuturor din cadrul intreprinderii.

 

Deficientele din cadrul unei companii care pot fi înlăturate prin implementarea a Sistemul de Management al Calității conform ISO 9001:2008 sunt:

 • Cerc restrâns de clienţi
 • Piaţa de desfacere mica
 • Rebuturi excesive
 • Obiective de dezvoltare nemăsurabile si inexistente
 • Lipsa unei imagini pe piaţa
 • Activitati  nedeterminate pentru fiecare angajat
 • Reclamatii din partea clientilor
 • Deficiente manageriale in delegare


Avantajele obtinute in urma implementarii sistemuluii ISO 9001:2008 sunt:


 • Documentarea activităţilor
 • Controlul şi monitorizarea proceselor şi produselor
 • Coordonarea şi conducerea întregii activităţi a organizaţiei în mod sistematic şi planificat
 • O mai bună măsurare a performanţelor
 • Identificarea activităţilor şi produselor neconforme
 • Asigură economii importante
 • Îmbunătăţirea productivităţii şi eficienţei
 • Responsabilizarea angajaţilor, îmbunătăţirea comunicării şi motivării acestora
 • Îmbunătăţirea consistenţei performanţelor produselor/ serviciilor
 • Creşterea valorii produsului în înţelegerea clientului
 • Facilitarea comerţului internaţionale
 • Creşterea nivelului de satisfacţie şi percepere a clientului
 • Reducerea costurilor (inclusiv a celor ale calităţii)


Ce este certificarea ISO 9001:2008 ?

In intelesul stric al termenului certificarea reprezinta recunosterea unei terte parti a faptului ca organizatia aplica un Sistem de Management al Calității in conformitate cu cerintele ISO 9001:2008 .


Insa prin certificarea ISO 9001:2008 organizaţia comunica tuturor partilor interesate ca:


 • principalul obiectiv al companiei îl reprezintă calitatea (calitate definita ca respectarea de catre produsul/ serviciul furnizat a tuturor cerintelor clientului);
 • toate aspectele organizatiei (performantele proceselor, competenta personalului, produsele, serviciile) se imbunatatesc in mod continuu.

 

Avantajele certificării Sistemului de Management al Calității ISO 9001:2008:


 • veţi remarca creşterea satisfacţiei clienţilor, partenerilor de afaceri si a cerinţelor legale;
 • veţi obţine o recunoaştere oficiala a rezultatelor obţinute;
 • veţi aparţine unei reţele de parteneri dinamici folosind acelaşi limbaj;
 • veţi observa creşterea credibilităţii si a încrederii in calitatea produselor / serviciilor;
 • veţi obţine o creştere a valorii firmei (imagine);
 • veţi observa o conştientizare mai clara a proceselor organizaţiei, ce implica angajamentul ferm al managementului, definirea clara a responsabilităţilor si autorităţilor, comunicarea interna si externa îmbunătăţită, utilizarea mai eficienta a resurselor si reducerea costurilor de neconformitate;
 • veţi crea un cadru pentru îmbunătăţirea continuă;
 • vă veţi folosi de o reclamă mascată de plus valoare pe care o aduce prin sine certificarea;


Marja motivelor de certificare in conformitate cu ISO 9001:2008

 

 


Mituri despre ISO 9001:

 

 • ISO 9001 este un <standard de produs.>
 • ISO 9001 este o <autorizaţie.>
 • Certificarea ISO 9001 este obligatorie.
 • Implementarea fără certificare a unui sistem de management al calităţii conform standardelor ISO 9001 nu poate avea vreun impact !
 • Implementarea ISO 9001 este foarte scumpă, necesită mult timp, creşte birocraţia şi poate fi inutilă.
 • Standardele ISO 9001 sunt destinate doar marilor întreprinderi industriale nefiind utilizabile in cadrul serviciilor (educaţie, turism, îngrijirea sănătăţii, administraţie publice, distribuţie, etc.)
 • Educaţia/ învăţământul nu are nimic in comun cu prestarea de servicii
 • Asigurarea calităţii (produsului) nu implică necesitatea unui sistem de management al calităţii
 • Este necesar un mare consum de timp, de resurse financiare şi umane...

– …pentru a reproiecta in mod repetat procesele organizaţiei

– …pentru a respecta cerinţe inutile pentru noi

– …pentru a identifica, înregistra şi trata neconformităţi reale şi potenţiale, etc.

 • Dacă trebuie să documentăm tot ceea ce facem, cum se va mai putea manifesta creativitatea noastră?
 • Este necesară angajarea unui Manager pentru asigurarea calităţii, cu normă întreagă.
 • Trebuie să instruieşti şi să certifici proprii auditori interni ISO 9001

 

 

Pentru mai multe informaţii, puteţi să completați formularul de mai jos sau să ne contactați.

 

Clienţii noştri