Instruiri colective şi individuale ale personalului în domeniul Sistemelor Internaţionale de Management Imprimare

TOP Consulting prestează servicii de instruire pentru inițierea în domeniul standardelor internaționale, precum sunt:Toate instruirile se organizează atit la comanda clientului – doar cu personalul companiei beneficiar (instruiri inchise) cit si cu participarea reprezentanților a diferitor companii (instruiri deschise).


Cursurile şi seminarele organizate de TOP CONSULTING au un conţinut în care accentul este pus pe aplicaţii practice urmărind dobîndirea cunoştinţelor pentru întelegerea cerinţelor standartelor internaţionale de management, în vederea aplicării ulterioare a acestora. În cadrul programelor de training, specialiştii noştri oferă un cadru deschis de discuţii referitoare la întrebările participanţilor.


TOP Consulting mai organizează cursuri de instruire din domeniul managerial, care la fel pot fi organizate în mod privat sau colectiv, acestea fiind:


 • Managementul proiectelor;
 • Liderismul și lucrul în  echipă;
 • Comunicarea și soluționarea conflictelor;
 • Time management;
 • Managementul stresului.


La fel, TOP Consulting organizează traininguri din diferite sfere de interes al companiei beneficiar, prin implicarea experților externi, selectați în conformitate cu cerințele prestabilite de beneficiar.

 

 

Instruirile și trainingurile organizate de TOP Consulting aduc plus valoare companiei beneficiar din mai multe considerente, dintre care sunt:


 • Investiția în dezvoltarea personalului este echivalentă cu investiția în dezvoltarea propriei afaceri;
 • “Repetitia est mater studiorum” – doar prin repetare poți învăța și realiza ceea ce nu ai putut pînă acum;
 • “Banii nu crează idei. Ideile crează bani” – ideile sun stimulate să apară atunci cînd deții posibilitatea de a le exprima;
 • “Oamenii cu adevărat mari te fac să  simți că și tu poți deveni mare” – învață de la alții și vei deveni mai bun ca ei.

 


Beneficiile instruirilor organizate de TOP CONSULTING :


 • Veţi invăţa să gindiţi global;
 • Veţi îmbunătăţi competenţele Dstra de management;
 • Veţi reuşi să priviţi organizaţia Dstra ca un întreg mecanism de procese şi funcţii corelate între ele;
 • Vă veţi perfecţiona cunoştinţele în domeniul sistemelor de management;
 • Veţi fi pregatiţi pentru auditurile externe de certificare şi supraveghere.

 

 

La finalul cursului veţi dobandi cunoştinţe pentru implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemelor Internaționale de Management, precum şi pentru realizarea şi structurarea documentaţiei aferente.


Fiecare curs de instruire/training se va finaliza cu desfășurarea coaching-ului. Coaching-ul se desfășoară cu scopul de a spori impactului învăţării și oferă sprijin angajaţilor companiei beneficiar în atingerea scopurilor dorite, precum şi în obţinerea unei productivităţi avansate. Realizarea coaching-ului oferă claritate în ceea ce priveşte aplicarea conţinutului training-ului, înlătură limitele individuale autoimpuse şi amplifică beneficiile individuale şi organizaţionale. Sesiunile de coaching vă oferă oportunitatea unor discuţii focusate pe dezvoltare, realizate faţă în faţă cu profesionişti cu abilităţi avansate şi personalul implicat în coaching.


Un minimum de două sesiuni de coaching, desfăşurate pe parcursul unei perioade de patru săptămîni, sînt necesare pentru obţinerea unui impact vizibil asupra activității companiei benificiare în urma instruirii/trainingului urmat.

 

Etapele desfășurării proiectului de petrecere a instruirii:

 


 

 

 

 

Training agenda

 

Denumire curs Durată (zile) Perioadă şi loc de desfăşurare Tematica

 


Pentru mai multe informaţii, puteţi să completați formularul de mai jos sau să ne contactați.

 

Clienţii noştri