Instruiri colective şi individuale ale personalului în domeniul Auditului Intern al Sistemelor Internaţionale de Management Imprimare

 

 

TOP Consulting prestează servicii in formarea de auditori interni pentru auditarea sistemelor implementate, în baza:

 

  • ISO 19011:2002 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau al mediului;
  • ISO 22003:2007 Sistemul de Management al Siguranței Alimentelor. Cerințe pentru organismele care efectuiază audit și de certificare a sistemei de management al siguranței alimentelor;
  • ISO/IEC 15408:2009 Tehnologii informaționale. Criterii de evaluare a securității tehnologiilor informaționale.

 

Toate instruirile se organizează atit la comanda clientului – doar cu personalul companiei beneficiar (instruiri inchise) cit si cu participarea reprezentanților a diferitor companii (instruiri deschise).


Instruirea ce ține de formarea auditorilor interni se finalizează cu o simulare de audit intern în cadrul companiei beneficiar – în cazul instruirii de tip inchis, sau cu o simulare de audit intern organizată cu participanții la curs – în cazul instruirii de tip deschis.

 

Toate cursurile se realizează utilizând metode interactive – prezentări, comentarii şi studii de caz, simulări ale unor situaţii reale, exerciţii practice ş.a.

 

La finalul cursului veţi dobîndi cunoştinţe în pregătirea, efectuarea şi documentarea auditului intern utilizînd comportamentul etic în timpul auditului şi tehnici corespunzatoare de audit.

 

Etapele proiectului de formare a auditorilor interni:

 

 

 

 

 

Training agenda

 

Denumire curs Durată (zile) Perioadă şi loc de desfăşurare Tematica
Process Management - calea spre eficienta
2 zile 4-5 decembrie 2014, CCI Process Management
Auditori interni 3 zile Decembrie 2014, Chisinau ISO 9001:2008


Pentru mai multe informaţii, puteţi să completați formularul de mai jos sau să ne contactați.


 

Clienţii noştri