ISO 18 001/OHSAS Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale Imprimare

ISO 18001/OHSAS Sănătatea si Securitatea Muncii (OHSAS - Occupational Health and Safety Assessement Health) prezintă cerinţele unui sistem de management care permite unei organizaţii sa-si controleze riscurile legate de sănătatea si securitatea muncii si sa-si imbunatateasca performanta manageriala. OHSAS oferă asistenta pentru o varietate de aspecte: minimalizarea riscului pentru angajaţi si alte persoane; imbunatatirea unui sistem existent de management OHSAS; demonstrarea preocuparii sau creşterea siguranţei.


Cine poate implementa un Sistem de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale?

Sistemul OHSAS este aplicabil oricărei organizaţii care doreşte:


 • Să stabilească un Sistem de Management OH&S (OH&S – Sănătate şi Securitate Ocupaţională) pentru a elimina sau minimiza riscurile pentru angajaţi şi alte părţi interesate care pot fi expuse la riscuri OH&S asociate cu activităţile sale;
 • Să implementeze, să menţină şi să îmbunătăţească în mod continuu un sistem de management OH&S;
 • Să se asigure de propria conformitate cu politica sa OH&S declarată;
 • Să demonstreze această conformitate şi altora;
 • Să obţină certificarea/înregistrarea sistemului său de management OH&S de către o organizaţie externă;


Deficientele din cadrul unei companii care pot fi înlăturate prin implementarea a Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale conform ISO 18001 sunt:


 • Angajaţi lipsiţi de motivaţie;
 • Inexistenta unei politici de dezvoltare a RU;
 • Personal învechit si care nu mai corespunde cerinţelor postului;
 • Lipsa instruirii personalului si a determinării necesitaţilor de instruire;
 • Riscurile in caz de accidente nedeterminate;
 • Productivitate scăzuta;
 • Comunicare defectuoasa in cadrul companiei;
 • Lipsa încrederii personalului in compania in care activeza;


Avantajelele implementării:


 • Crearea unui cadru unic şi coerent pentru eliminarea pericolelor şi riscurilor legate de muncă;
 • Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor profesionale;
 • Controlul eficient asupra factorilor de risc de accidentare si/sau imbolnavire profesională;
 • Imbunatăţirea condiţiilor de muncă pentru angajaţi;
 • Implementarea de măsuri care să asigure îmbunătăţirea continuă a sistemului;
 • Crearea unui sistem de muncă cu riscuri scăzute de accidentare şi / sau îmbolnăvire profesională;
 • Obţinerea unor performanţe superioare din partea angajaţilor;
 • Imbunatăţirea comunicării cu şi dintre angajaţi;
 • Imbunatăţirea mediului de muncă şi a relaţiilor interumane la locul de muncă;
 • Conştientizarea personalului cu privire la valoarea acordata de organizaţie capitalului său uman;
 • Fidelizarea personalului prin creşterea încrederii acordate.


Mituri depre ISO 18001


 • Unica sursa de motivare a angajatilor este  salariul;
 • Motivarea noneconomica este una ineficienta;
 • Este prea tarziu sa schimb ceva in cariera;
 • Fara supraveghere atenta, majoritatea angajatilor vor incerca sa scape cu cat mai putina munca;
 • Realizarea mai multor task-uri in acelasi timp este modul cel mai eficient de lucru;
 • Frica este un foarte bun factor motivational;
 • Cresterea satisfactiei muncii înseamna cresterea performantei;
 • Nivelul salariului trebuie sa fie in functie de vechime;
 • Angajatorul stie din start toate riscurile la locul de munca.

 

 

 

Pentru mai multe informaţii, puteţi să completați formularul de mai jos sau să ne contactați.

 

Clienţii noştri