Asistenţa tehnică în menţinerea Sistemelor Internaţionale de Management Imprimare

Conform prevederilor standardelor de referinţă, după implementarea şi certificarea sistemelor de management, acestea trebuie să fie menţinute şi îmbunătăţite continuu. Iată de ce TOP CONSULTING vă vine în ajutor cu un sprijin în mentenanţa şi îmbunătăţirea continuă a sistemelor de management implementate, prin programe de asistenţă tehnică.


Este suficient să faceţi investiţii în implementarea unui Sistem de Management pentru a avea un certificat ISO (indiferent de scopul cu care l-aţi obţinut), însă nu este suficient pentru a menţine sistemul implementat sau a-l valorifica. O certificare formală, ghidată de un consultant necalificat sau efectuată de un organism de certificare fără recunoaştere internaţională, fără competenţe corespunzătoare şi etică profesională, nu aduce valoare adăugată companiei, ci dimpotrivă sporeşte costurile atît directe cît şi cele indirecte ale ei. Certificarea cu asistenţa experţilor TOP CONSULTING, cît şi menţinerea profesionistă post-certificare a SIM in conformitate cu sistemul de management al calităţii ISO 9001:2008, al siguranţei alimentului ISO 22000:2005 şi analiza Punctelor critice de control HACCP, al mediului ISO 14001:2005, siguranţa ocupaţională ISO 18001:2007, securitatii informationale ISO 27001:2005, vă asigură continuitatea tuturor proceselor stabilite, precum şi returnarea investiţiei cu eficienţă sporită.


Asistenta tehnica are ca scop:


  • Aсtualizarea documentatie si ajustarea acesteia la schimbarile petrecute in activitatea companiei beneficiar de-a lungul perioadei;
  • Efectuarea instruirilor periodice conform documentatiei actualizate;
  • Extragerea din uz a documentelor perimate si repartizare documentelor actualizate;
  • Determinarea nivelului de indeplinire a obiectivelor anuale si elaborarea obiectivelor noi pentru anul de gestiune;
  • Determinarea necesitatii in modificarea structurii organizatorice pentru oglindirea relevanta a situatiei curente a companiei beneficiar;
  • Efectuarea analizei de management necesara pentru determinarea situatiei actuala a activitatii companiei si a nivelului de indeplinire a cerintelor standardului de referinta.

 

Etapele desfășurării proiectului de asistenta tehnica in mentinerea Sistemelor Internationale de Management:

 

 

 

 


Pentru mai multe informaţii, puteţi să completați formularul de mai jos sau să ne contactați.

 

Clienţii noştri