Elaborarea şi implementarea Sistemelor Internaţionale de Management (ISO, HACCP, 20 Keys, ş.a.) Imprimare

Prin implementarea cerinţelor internaţionale ISO (a Organizaţiei Mondiale pentru Standartizare), TOP CONSULTING vă garantează:


  • Reducerea timpului de executare a proceselor şi procedurilor de lucru – prin excluderea dublărilor, folosirea eficientă a resurselor, astfel minimizind cheltuielile şi majorînd profitabilitatea companiei;
  • Independenţa activităţii companiei Dstră. – prin implicarea minimă a conducerii de vîrf în controlul operaţional al proceselor;
  • Îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei produselor şi serviciilor Dstră. – prin atragerea şi păstrarea încrederii tuturor părţilor interesate (clienţi, consumatori, furnizori, angajaţi, fondatori, investori);
  • Confidenţialitatea informaţiei şi păstrarea ei adecvată;
  • Stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare angajat - dezvoltarea unui sistem de motivare eficientă care exclude posibilele situaţii de conflict la orice nivel din cadrul companiei.

 

TOP CONSULTING, vă oferă asistenta tehnica în elaborarea documentaţiei, instruirea personalului şi implementarea Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001:2008, Sistemului de Management al Siguranței Alimentului ISO 22000:2005 şi analiza Punctelor critice de control HACCP, Sistemului de Management de Mediu ISO 14001:2005, Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale ISO 18001:2007, Sistemului de Management al Securităţii Informaţionale ISO 27001:2005, etc.

 

Etapele desfășurării proiectului de elaborare si implementare a Sistemelor Internationale de Management:


 

 

 

 

 

Pentru mai multe informaţii, puteţi să completați formularul de mai jos sau să ne contactați.

 

Clienţii noştri