Organizarea şi Restructurarea Managerială Imprimare

În cadrul proiectului de restructurare TOP CONSULTING abordează conceptul de implementare consecutivă a unor serii de schimbări în baza următoarelor principii-cheie:


 • Preluarea atitudinii profesionale și etice;
 • Aplicarea metodelor moderne şi tehnologiilor avansate de management;
 • Utilizarea abordarii structurale în evaluarea posibilităţilor interne ale companiei, luînd în considerare şi factorii externi (legislația, concurența, poziționarea pe piață, etc.);
 • Minimizarea riscurilor organizaţionale legate de respingerea personalului a schimbărilor.

 

 

 

 

În procesul de Restructurare managerială experții TOP CONSULTING, pentru obţinerea unor rezultate sigure şi imediate respectă principiul: “omul potrivit la locul potrivit în momentul potrivit”. Principalele direcții în cadrul acestui proces sunt:


 • Elaborarea analizei SWOT a afacerii și identificarea simptomelor semnificative;
 • Stabilirea opţiunilor de “intervenţie” și nivelul de restructurare necesar pentru optimizarea performanțelor companiei;
 • Simplificarea structurii organizatorice sau stabilirea ei;
 • Organizarea internă a activităților din subdiviziunile companiei;
 • Elaborarea politicilor de motivare și  stabilirea necesităților de instruire a personalului;
 • Corelarea activității interdepartamentale în companie;
 • Formarea sistemelor de raportare managerială necesare pentru analiza profitabilităţii şi lichidităţilor companiei;
 • Crearea sistemelor de monitorizare, evaluare şi anticipare a performanţelor afacerii.

 

Etapele desfășurării proiectului de organizare si restructurizare a companiei:


 

 

 

 

Pentru mai multe informaţii, puteţi să completați formularul de mai jos sau să ne contactați.

 

Clienţii noştri